Ägna din tid till att utveckla företaget

Cmd Ekonomi frigör din tid till företagets kärnverksamhet. Väldigt många företagare ägnar mycket tid till internt arbete med administration, ekonomi och bokföring. Tid som de i stället skulle kunna ägna till att utveckla företaget.
Vanligen så tillhör administrativa sysslor inte företagarens expertområde, så förutom att det tar lång tid så blir uppgifterna ofta utförda med mycket varierande kvalité. Det resulterar vanligen i ytterligare merkostnader och merarbete av olika slag. 
I Cmd Ekonomi finner du en noggrann, kunnig och engagerad partner, som du kan överlåta företagets administrativa sysslor till. Du kan sen vara tryggt förvissad om att arbetet sköts professionellt utifrån både en effektiv teknisk grund och i samklang med gällande lagar och regler. 

Vår kärnverksamhet 

Löpande redovisning och administration 
Vi kan underlätta för er genom att ta hand om hela eller delar av den löpande redovisningen och administrationen. Ni bestämmer själva vad som passar er bäst och sedan skräddarsyr vi en paketlösning efter just ert företags behov.
Läs mer >>         

Bokslut, årsredovisning och deklarationer
Vi har stor erfarenhet av att ta hand om årsbokslut, deklarationer samt års- och koncernredovisningar. Vi strävar alltid efter att bli en långsiktig samarbetspartner till våra kunder och att vårt arbete ska sträcka sig över hela året, snarare än bara en årlig granskning av räkenskaperna.
Läs mer >>         

Bolagsärenden  
Vi upprättar bolagshandlingar och agerar ombud i registreringsärenden gentemot Bolagsverket och Skatteverket.
Läs mer >>         

Budget och prognos  
Vi rekommenderar att man åtminstone en gång per år gör en ekonomisk plan för verksamheten. Vi hjälper även till med beräkning av produktkalkyler och lönsamhetsberäkningar för till exempel offerter eller investeringar.
Läs mer >>         


Övriga tjänster
Personaluthyrning
Offert- och kontraktskrivning
Kalkylering
Bank- och myndighetskontakter