Budget och prognos

En budget är en framtidsbedömning och ett planeringsinstrument som ska spegla företagets ambitioner och mål, samtidigt som den ska skapa delaktighet för medarbetarna och förtydliga ansvar och roller.

Det är dock viktigt att komma ihåg att en budget är ett försök att förutspå företagets framtid, men det är inte en absolut sanning. Vi rekommenderar att man åtminstone en gång per år gör en ekonomisk plan för verksamheten. Vi hjälper även till med beräkning av produktkalkyler och lönsamhetsberäkningar för till exempel offerter eller investeringar.

Vi hjälper dig att ta fram:

Resultatbudget
Försäljningsbudget
Kostnadsbudget
Likviditetsbudget
Lönsamhetsberäkningar
Prognoser som visar förväntat resultat för innevarande räkenskapsår

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med budget och prognos!