Löpande redovisning och administration 

Vi kan underlätta för er genom att ta hand om hela eller delar av den löpande redovisningen och administrationen. 

Löneadministration
Kundfakturering, krav och inkasso
Leverantörsfakturahantering och betalningar
Hyresadministration
Upprätthållande av anläggningsregister
Avstämningar
Skattedeklarationer
Månadsrapportering
Rådgivning i samband med redovisningsfrågor
Strukturering av administrativa rutiner

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med löpande redovisning och administration!