Bolagsärenden

Vi upprättar bolagshandlingar och agerar ombud i registreringsärenden gentemot Bolagsverket och Skatteverket.

Våra tjänster inom bolagsärenden omfattar bland annat:

Nybildningar
Emissioner
Minskning av aktiekapital
Delningar
Bolagsordningsändringar
Företrädarändringar
Fusioner
Likvidationer

Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig med bolagsärenden!