Klicka för att läsa om vad det innebär att vara en SRF auktoriserad redovisningskonsult!

Välkommen till CMD Ekonomi

CMD Ekonomi utgör din partner vid samtliga administrativa och ekonomiska rutiner som förekommer i ett företags vardag. Vi är även en kompetent partner som kan bistå vid framåtriktade insatser som vision-, strategi- och målformulering. Genom att upprätta styrmodeller för uppsatta mål kan vi även på ett tydligt sätt förklara de ekonomiska konsekvenserna.
Läs mer >>         

Ägna din tid till att utveckla företaget
Cmd Ekonomi frigör din tid till företagets kärnverksamhet. Väldigt många företagare ägnar mycket tid till internt arbete med administration, ekonomi och bokföring. Tid som de i stället skulle kunna ägna till att utveckla företaget.
Läs mer >>